Πολιτική Χρέωσης

Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2019

Η παρούσα Πολιτική Χρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του Wedcake, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ και τους οποίους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στο Wedcake.

Αναγνωρίζετε ότι το Wedcake έχει την διακριτική ευχέρεια και δύναται να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πολιτικής Χρεώσεων, όπως ενδεικτικά να μεταβάλει τα διαθέσιμα πακέτα μονάδων ή να προσθέσει και άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Σε κάθε περίπτωση, το Wedcake θα δημοσιεύει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώνει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου αυτού, οι δε εκάστοτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

Η χρέωση των υπηρεσιών του Wedcake πραγματοποιείται με την αφαίρεση μονάδων από τον λογαριασμό του Επαγγελματία.

1. Αγορά Μονάδων από τον Επαγγελματία

1.1. Το Wedcake εφαρμόζει σύστημα χρέωσης του Επαγγελματία σε μονάδες (credits). Προκειμένου, επομένως, να χρησιμοποιήσει ο Επαγγελματίας τις υπηρεσίες του Δουλευταρά, θα πρέπει να αγοράσει έναντι του αντίστοιχου αντιτίμου ένα ¨πακέτο¨ μονάδων, τις οποίες διατηρεί στο λογαριασμό του.

Κάθε φορά που ο Επαγγελματίας επιλέγει να αναλώσει τις μονάδες του, (ζητώντας από το Wedcake να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός Πελάτη), εξουσιοδοτεί το Wedcake να αφαιρέσει από το λογαριασμό του τις αντίστοιχες μονάδες που προβλέπονται για το ξεκλείδωμα των στοιχείων του Πελάτη.

1.2. Ο Επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει να αγοράσει ένα από τα παρακάτω πακέτα μονάδων:

Πακέτο μονάδων Τιμή (€) Μονάδες
1 20 20
2 35 40
3 75 90
4 95 130

(Σε όλες οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.)

Εφόσον πρόκειται για νέα εγγραφή, πιστώνονται στο λογαριασμό του Επαγγελματία, 20 μονάδες δωρεάν.

1.3. Όταν ο Επαγγελματίας εξαντλεί τις διαθέσιμες μονάδες του, έχει την δυνατότητα να προβεί στην αγορά νέων, επιλέγοντας όποιο πακέτο μονάδων επιθυμεί και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

1.4. Ακόμα και αν ο Επαγγελματίας δεν έχει διαθέσιμες μονάδες στο λογαριασμό του, το Wedcake τον ενημερώνει για τις Αγγελίες που είναι πιθανόν να τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο, μέχρι ο Επαγγελματίας να εφοδιαστεί με μονάδες, αυτός δεν θα μπορεί να στοιχεία από ενδιαφερόμενους Πελάτες.

2. Τρόποι Πληρωμής

2.1. Υπάρχει 1 τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πληρώσετε το πακέτο μονάδων που επιθυμείτε να αγοράσετε (κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 1 ανωτέρω):

Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραγγελία ενός πακέτου μονάδων θα ενημερωθείτε στην τελική σελίδα (thank-you) αλλά και με email για τη συνεργαζόμενη τράπεζα και τον αριθμό λογαριασμού που θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεση.

2.2. To Wedcake κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχει συνεχώς τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Επαγγελματίες, προκειμένου να εφοδιάζει το λογαριασμό τους με τις αντίστοιχες μονάδες το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζετε, ωστόσο, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ¨εφοδιασμός¨ αυτός καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Χρεώσεις του συστήματος μονάδων

Το Wedcake χρεώνει τον Επαγγελματία, αφαιρώντας μονάδες από το λογαριασμό του, ως εξής:

Κάθε φορά που αναρτάται στο Wedcake μία Αγγελία που ενδιαφέρει τον Επαγγελματία, ο τελευταίος μπορεί να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη που την έχει αναρτήσει, επιτρέποντας και εξουσιοδοτώντας το Wedcake να προβεί στην αφαίρεση κάποιων μονάδων από το λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση το κόστος απόκτησης γνωστοποιείται στον Επαγγελματία εκ των προτέρων, προτού δηλαδή αυτός επιλέξει αν θα αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη. Προκειμένου να τον διευκολύνει στην επιλογή του αυτή, το Wedcake γνωστοποιεί στον Επαγγελματία όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη Αγγελία τις οποίες έχει παράσχει ο Πελάτης. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως η απόφαση για την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη σχετικά με κάθε Αγγελία βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο και για το λόγο αυτό, το Wedcake δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Επαγγελματία να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με οποιαδήποτε αναρτημένη Αγγελία και δεν θα προβεί σε επιστροφή μονάδων οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από το λογαριασμό του Επαγγελματία για το κόστος απόκτησης.

4. Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου

4.1. Το Wedcake προβαίνει στην έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εκ μέρους σας αγορά κάποιου πακέτου μονάδων.

4.2. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα εξοφλείτε κάθε εκδοθέν και οφειλόμενο τιμολόγιο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε διαφορετική περίπτωση, το Wedcake θα δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες του.

Αν για οποιονδήποτε λόγο έχετε κάνει χρήση των υπηρεσιών του Wedcake χωρίς να έχετε πληρώσει το εκδοθέν τιμολόγιο, το Wedcake δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αποζημιωθεί για την χρήση αυτήν εκ μέρους σας.

Σε περίπτωση εκ μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης του Wedcake, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό σας και να διακόψει την χρήση των υπηρεσιών του από εσάς, κάθε οφειλόμενο προς αυτόν ποσό καθίσταται απαιτητό.

4.3. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή επαγγελματικό στοιχείο έχετε γνωστοποιήσει στο Wedcake κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, είναι έγκυρο και ότι κατά ταύτα το Wedcake δύναται να κόψει την απόδειξη ή το τιμολόγιο με βάση τα στοιχεία αυτά.

4.4. Συμφωνείται ότι το Wedcake θα σας αποστείλει ηλεκτρονικά, ήτοι στο e-mail που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας ή άλλως έχετε δηλώσει στο Wedcake, την απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα εκδώσει για εσάς.

5. Επιστροφές και Ακυρώσεις

5.1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και άρα να σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις διαθέσιμες στο λογαριασμό σας μονάδες, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμβάσεως, σύμφωνα με τον νόμο, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία με οποιονδήποτε τρόπο προβείτε στην πληρωμή του πακέτου μονάδων που έχετε επιλέξει. Η υπαναχώρηση γίνεται με αποστολή στο Wedcake οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχει σαφώς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Το Wedcake είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει και να σας επιστρέψει το τίμημα που πρέπει να επιστραφεί λόγω της υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση.

Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, για τις μονάδες που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει μετά την σύναψη της σύμβασης (ήτοι μετά την με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμή του αντίστοιχου πακέτου μονάδων), χάνετε το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης και μπορείτε να υπαναχωρήσετε μόνο για τον αριθμό των μονάδων που παραμένουν αχρησιμοποίητες, οπότε και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις αχρησιμοποίητες αυτές μονάδες.

5.2. Σε περίπτωση που το Wedcake σας αφαιρέσει περισσότερες μονάδες από όσες προβλεπόταν και σας είχε κοινοποιηθεί ότι θα αφαιρεθούν για την εκάστοτε Αγγελία, το Wedcake υποχρεούται να σας επιστρέψει τις επιπλέον αυτές μονάδες που αφαιρέθηκαν στο λογαριασμό σας.

5.3. Αναγνωρίζετε ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας και να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του Wedcake, οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφές χρημάτων ή μονάδων που έχουν αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, δεν θα γίνονται δεκτές από το Wedcake.